Protocol davant l’agressió, l’assetjament sexual o per raó de sexe

El Club Natació Montjuïc continua avançant en la defensa dels seus valors d’igualtat i respecte i, és per això, que estem implementant els Protocols de salut i seguretat per a la prevenció, detecció i actuació davant l’agressió i assetjament sexual i per raó de sexe al nostre Club.

En cas que vulgueu i per a la vostra informació, podeu demanar el protocol mitjançant el correu cnm@cnmontjuic.cat o en persona a la recepció de les instal·lacions del CNMontjuïc.

Tanmateix aprofitem el comunicat per informar-vos que necessitem que signeu l’acceptació individual de protocol com a socis i sòcies de la nostra entitat, us el descarregueu, signeu i envieu a la següent adreça: gessoci@cnmontjuic.cat.
També teniu la possibilitat de passar per oficines i signar-lo allà directament

Agraïm la vostra col·laboració

Descarregueu-vos aquí el model de acceptació invividual de protocol

Declaració de responsabilitat i acceptació del protocol davant l’agressió, l’assetjament sexual o per raó de sexe per part de l’entitat

  1. El CLUB NATACIÓ MONTJUÏC expressa la seva tolerància zero davant la concurrència, en tota la seva organització, de conductes constitutives d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe.
  2. El CLUB NATACIÓ MONTJUÏC adopta el Protocol per a la prevenció, detecció i actuació contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, i es compromet a respectar-ho i adoptar-ho en qualsevol de les seves manifestacions. El Protocol és accessible per a totes aquelles persones que es troben en l’àmbit de la seva aplicació, es podrà sol·licitar de manera en línia al correu electrònic de la companyia o en persona en la recepció de les instal·lacions del CLUB NATACIÓ MONTJUÏC
  3. El CLUB NATACIÓ MONTJUÏC es compromet a informar de la seva aplicació a tota persona que tingui algun tipus de relació amb aquest, ja sigui interna o externa, laboral o de qualsevol altre tipus. Així mateix, el CLUB NATACIÓ MONTJUÏC assumeix el compromís de donar a conèixer l’existència del present protocol, amb indicació de la necessitat del seu compliment estricte, a les empreses a les quals desplaci el seu propi personal, així com a les empreses de les quals procedeix el personal que treballa en el CLUB NATACIÓ MONTJUÏC. A més, quan la presumpta persona assetjadora quedés fora del poder de direcció de l’empresa i, per tant, el CLUB NATACIÓ MONTJUÏC no pugui aplicar el procediment íntegrament, es dirigirà a l’empresa competent a fi de que solucioni el problema i, si és el cas, sancioni a la persona responsable, advertint-li que, de no fer-ho, la relació mercantil que uneix a totes dues empreses podrà extingir-se.Sobre la base del punt III, el CLUB NATACIÓ MONTJUÏC duu a terme el següent:
    • Facilitar la informació necessària als treballadors, usuaris i familiars d’usuaris
    • Recollir, de manera presencial o telemàtica, els documents d’acceptació individual de tot el personal i usuari (major d’edat o representant del menor d’edat)
    • Actualitzar les dades de contacte de la persona referent de protecció en temes de maltractament o violències sexuals
  4. En efecte, el CLUB NATACIÓ MONJUIC en comprometre’s amb les mesures que conformen el protocol, manifesta i publicita la seva voluntat expressa d’adoptar una actitud proactiva tant en la prevenció de l’assetjament – sensibilització i informació de comportaments no tolerats per l’empresa-, com en la difusió de bones pràctiques i implantació de quantes mesures siguin necessàries per a gestionar les queixes i denúncies que referent a això es puguin plantejar, així com per a resoldre segons sigui procedent en cada cas.

A Barcelona, novembre de 2023.

Descarregueu-vos aquí el model de declaració de responsabilitat i aceptació del protocol

Descarregueu-vos aquí el model de queixa o denuncia