PISTES DE PICKLEBALL

2 pistes de pickleball

Mesures reglamentàries USAPA de 6,10 metres per 13,41 metres

Partits individuals i dobles.

Entorn, obert i tranquil, allunyat dels sorolls i el tràfec de la ciutat