Escola de Pàdel

Horaris flexibles

Grups reduïts o classes individuals

Un o dos díes a la setmana, possibilitat d’abonament