Aparcament.

190 places per a cotxes, motos i bicicletes

Espais reservats per a persones amb movilitat reduïda