Pistes de Tennis

9 pistes de tennis de terra batuda

18 x 35.95m, mesuras reglamentària de la Federació Catalana de Tennis

Entorn, obert i tranquil, allunyat dels sorolls i el tràfec de la ciutat