PISTES DE TENNIS

8 pistes de tennis de terra batuda

18 x 35,95m mesures reglamentàres de la Federació Catalana de Tennis

Entorn, obert i tranquil, allunyat dels sorolls i el tràfec de la ciutat