Assamblea General Ordinaria 28/10

Apreciat socis/sòcies

Ateses les mesures de prevenció establertes tant pel Ministeri de Sanitat com pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant la crisi sanitària de la COVID-19, l’Assemblea Ordinària que celebrem anualment tindrà lloc, excepcionalment de manera telemàtica, el proper 28 d’ Octubre, a les 18 hores, en única convocatòria.

El Club pren aquesta decisió perquè la via telemàtica ens permet celebrar l’Assemblea sense posar en risc la seva salut, ni la de la resta de participants, i amb el vist i plau de la Federació Catalana de Natació

Els socis podran assistir a la sessió des de casa a través del enllaç que se li enviarà per mail  unes hores abans de la celebració de la assemblea del dia 28 de Octubre i el qual podran accedir a traves del mòbil o del ordinador. En el mail que s’enviarà trobarà tots els detalls per saber com pot connectar-s’hi.

A continuació li avancem l’ordre del dia amb els punts que se sotmetran a la seva aprovació:

  • Nomenament de Interventors
  • Intervenció del President
  • Exposició de la Memòria d’activitats del exercici 2019
  • Exposició del Balanç  i del compte de resultats any 2019
  • Informe de l’Auditor de comptes referents a l’exercici 2019
  • Aprovació del Pressupost del 2020
  • Ratificació dels nous càrrecs de la Junta Directiva
  • Informació i propostes de la Junta Directiva
  • Precs i preguntes

Si ho desitja i amb cita prèvia, podrà consultar amb antelació la informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea  a la seu del Club.

Per donar resposta, a tots els precs y preguntes que puguin sorgir el dia de l’assemblea, li demanem que ens avanci les seves qüestions per correu electrònic, indicant nom i cognoms, el número de soci i el telèfon de contacte.

 

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

 

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña