Comunicat del Club

Segons la normativa vigent volem fer-te saber que les classes d’activitat dirigides estaran limitades al 70% d’aforament de la sala on es desenvolupin. Aquesta nova mesura és fruit de la modificació del darrer decret publicat, que suprimeix el límit de 10 persones (inclosa persona monitora) i estableix l’aforament com a limitació en les activitats grupals.

Aquest límit del 70% és el que continuarà també vigent a la resta de les instal·lacions, tant a l’interior com a l’exterior.

La resta de mesures es mantenen:
La mascareta continua sent obligatòria en interior, encara que hi hagi distància de seguretat durant l’exercici físic
Obligatorietat d’ús de mascareta a l’exterior, excepte durant la pràctica esportiva.
Ús de gel hidroalcohòlic i desinfecció de material

Al Club Natació Montjuïc la nostra prioritat és oferir-vos un espai segur, mantenint el confort, l’accessibilitat i la qualitat del servei.

Gràcies amics!


Según la normativa vigente queremos hacerte saber que las clases de actividad dirigidas estarán limitadas al 70% de aforo de la sala donde se desarrollen. Esta nueva medida es fruto de la modificación del último decreto publicado, que suprime el límite de 10 personas (incluida persona monitora) y establece el aforo como limitación en las actividades grupales.

Este límite del 70% es el que continuará también vigente al resto de las instalaciones, tanto en el interior como el exterior.

El resto de medidas se mantienen:
La mascarilla continúa siendo obligatoria en interior, aunque haya distancia de seguridad durante el ejercicio físico
Obligatoriedad de uso de mascarilla al exterior, excepto durante la práctica deportiva.
Uso de gel hidroalcohólico y desinfección de material

Al Club Natación Montjuic nuestra prioridad es ofreceros un espacio seguro, manteniendo el confort, la accesibilidad y la calidad del servicio.

Gracias amigos!